WYKRESIK.PL

Interaktywne wykresy funkcji

Serwis pozwala na rysowanie wykresów dowolnych funkcji matematycznych jednej zmiennej. Obsługiwane funkcje to m.in. potęgi, pierwiastki, logarytmy, funkcje trygonometryczne. Kompletna lista funkcji podana jest na dole strony.

Dodatkowo, jeśli wzór funkcji zawiera dodatkowe parametry/współczynniki możliwe jest obserwowanie w postacji animacji jak zmienia się wykres funkcji wraz ze zmianą tych współczynników. Panel umożliwiający ręczną lub automatyczną zmianę parametrów pojawi się po wprowadzeniu wzoru funkcji ze współczynnikami $a$, $b$, $c$ lub/i $d$.

Wzór rysowanej funkcji należy wpisać w polu poniżej. Aby narysować kilka wykresów funkcji jednocześnie, należy wprowadzić kilka wzorów funkcji oddzielonych znakiem średnika.
Jako separator dziesiętny używana jest kropka. Kąty należy podawać w radianach.

$f(x)$=

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d


Obsługiwane działania, funkcje i stałe matematyczne

operator, funkcja, stałasposób wprowadzenia przy użyciu klawiatury
dodawanie+
odejmowanie-
mnożenie*
dzielenie, ułamki zwykłe\
potęgowanie^
pierwiastek kwadratowy\sqrt
pierwiastek dowolnego stopnia\nthroot
wartość bezwględna (moduł)|x|
silniax!
logarytm naturalnyln(x)
logarytm o dowolnej podstwielog(x,podstawa)
sinussin
sinus hiperbolicznysinh
cosinus (kosinus)cos
cosinus (kosinus) hiperbolicznycosh
tangenstan
tangens hiperbolicznytanh
cotangens (kotangens)cot
cotangens (kotangens) hiperbolicznycoth
secans (sekans)sec
secans (sekans) hiperbolicznysech
cosecans (kosekans)csc
cosecans (kosekans) hiperbolicznycsch
arcus sinusasin
arcus sinus hiperbolicznyasinh
arcus cosinusacos
arcus cosinus hiperbolicznyacosh
arcus tangensatan
arcus tangens hiperbolicznyatanh
arcus cotangensacot
arcus cotangens hiperbolicznyacoth
arcus secansasec
arcus secans hiperbolicznyasech
arcus cosecansacsc
arcus cosecans hiperbolicznyacsch
liczba π\pi
liczba Eulerae
jedność urojonai