WYKRESIK.PL

Wykres funkcji cosinus

Funkcję cosinus kąta ostrego $\alpha$ (oznaczana $cos\,\alpha$) można zdefiniować na podstawie elementów trójkąta prostokątnego jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie $\alpha$ do długości przeciwprostokątnej.

$f(x)$=acos(x)

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d