WYKRESIK.PL

Wykres funkcji cotangens

Funkcję cotangens kąta ostrego $\alpha$ (oznaczana $ctg\,\alpha$) można zdefiniować na podstawie elementów trójkąta prostokątnego jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie $\alpha$ do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta $\alpha$.

$f(x)$=acot(x)

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d