WYKRESIK.PL

Wykres funkcji homograficznej

Funkcja homograficzna to funkcja postaci
$$\frac{{{a}{x}+{b}}}{{{c}{x}+{d}}} \quad a,b,c,d \in \mathbb {R} $$ gdzie $ad-bc\neq0$.

$f(x)$=\frac{ax+b}{cx+d}

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d