WYKRESIK.PL

Wykres funkcji kwadratowej

Funkcja kwadratowa to funkcja wielomianowa drugiego stopnia postaci
$$f(x)=ax^2+bx+c\quad a,b,c \in \mathbb {R}, a\neq0 $$

$f(x)$=ax^2+bx+c

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d