WYKRESIK.PL

Wykres funkcji liniowej

Funkcja liniowa to funkcja wielomianowa co najwyżej pierwszego stopnia, tj. postaci
$$f(x)=ax+b\quad a,b \in \mathbb {R} $$ gdzie $a$ i $b$ są pewnymi stałymi liczbowymi (parametrami).

$f(x)$=ax+b

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d