WYKRESIK.PL

Wykres funkcji logarytmicznej

Funkcja logarytmiczna to funkcja określona wzorem
$$f(x)=\log_a x \quad a \in (0,1)\cup(0,\infty)$$

$f(x)$=\log({x},{a})

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d