WYKRESIK.PL

Wykres funkcji potęgowej

Funkcja potęgowa to funkcja postaci
$$f(x)=x^a \quad a \in \mathbb {R}$$

$f(x)$=x^a

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d