WYKRESIK.PL

Wykres funkcji sinus

Funkcję sinus kąta ostrego $\alpha$ (oznaczana $sin\,\alpha$) można zdefiniować na podstawie elementów trójkąta prostokątnego jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta $\alpha$ do długości przeciwprostokątnej.

$f(x)$=asin(x)

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d