WYKRESIK.PL

Wykres funkcji tangens

Funkcję tangens kąta ostrego $\alpha$ (oznaczana $tg\,\alpha$) można zdefiniować na podstawie elementów trójkąta prostokątnego jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta $\alpha$ do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie $\alpha$ .

$f(x)$=atan(x)

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d