WYKRESIK.PL

Wykres funkcji wielomianowej (3 stopnia)

Funkcja wielomianowa trzeciego stopnia ma postać
$$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\quad a,b,c,d \in \mathbb {R}, a\neq0 $$

$f(x)$=ax^3+bx^2+cx+d

Parametr a
Parametr b
Parametr c
Parametr d